SimONet jednoduše na síti Simply On Net

Co je SimONet a co nabízí

Platforma pro sběr, uložení, vyhodnocení a vizualizaci informací prostřednictvím technologie IoT. Moderní a efektivní správa budov.

 • Bezdrátový sběr dat pomocí technologií vhodných pro danou lokalitu, popřípadě jejich kombinací.
 • Komplexní správa hodnot a monitoring spravované lokality nebo objektu.
 • V různých uživatelských úrovních nabízí typy přístupů pro správce, techniky, manažery.
 • Zasílá notifikace a upozorňuje na nestandardní stavy, hledá souvislosti mezi hodnotami, detekuje případné ztráty, předchází havarijním stavům.
 • Systém dokáže analyzovat měřená data, zvyšovat efektivitu plánování údržby a vede k finančním úsporám.

SimONet Facility Management: Co lze sledovat

ENERGIE

 • Vodoměry
 • Kalorimetry
 • Plynoměry
 • Elektroměry
 • Rozšiřujeme funkci měření o bezdrátový přenos dat
 • Možnost ponechání stávajícího měřidla
 • Možnost bateriového napájení
 • Životnost v řádu let s možností výměny baterie
 • Obousměrná komunikace - Parametrizace
 • Různé tipy komunikačního rozhraní
 • Upozornění na nestandardní stavy
 • Detekce černých odběrů
 • Vizualizace měřených hodnot
 • Datový konektor do nadřazeného systému
 • Mapování distribuční sítě
 • Poskytnutí informací koncovému uživateli
 • Konkurenční výhoda
 • Shromažďování údajů za účelem prediktivní/preventivní údržby

OBJEKTY - sledování kvality vnitřních prostor

 • Měříme kvalitu vzduchu
 • Počítáme obsazenost míst kanceláří, zasedacích místností
 • Podklad pro efektivní řízení vzduchotechniky, klimatizace, obslužných technologií
 • Střežíme kvalitu skladovacích prostor
 • Snadná montáž bez potřeby síťového napájení
 • Akustický tlak
 • Vnitřní navigace
 • Efektivní využití prostor
 • Minimalizace spotřeby energií
 • Sbíráme informace - efektivněji řídíme
 • Dodáváme podklady pro energetickou optimalizaci výdajů
 • Šetříme náklady

POLOHA - sledování

 • Sledování pohybu předmětů, zvířat
 • Změna umístění
 • Pohyb předmětu mimo vymezený parametr
 • Kontrola trasy dodávky
 • Detekce nepřiměřeného zacházení - akcelerometr
 • Zkvalitnění poskytované služby

ZDRAVÍ - zdravotní péče

 • Sledujeme optimální podmínky v pobytových zařízeních
 • Pohyb pacienta po místnosti
 • Pád osoby a alarmování personálu
 • Detekce hluku
 • Podklady pro obsluhující personál
 • Dokladujeme nestandardní události
 • Přítomnost personálu na pokoji pacienta
 • Bez použití kamer a narušení soukromí
 • Zkvalitňujeme poskytované služby
 • Dodáváme podklady pro energetickou optimalizaci výdajů
 • Šetříme náklady

PRODUKTOVODY - distribuční sítě

 • Sběr dat moduly s bateriovým napájením a životností v řádu let
 • Mapování distribuční sítě
 • Monitoring nestandardních jevů
 • Zastřežení předávacích míst, regulačních stanic
 • Shromažďování údajů za účelem prediktivní/preventivní údržby

Výhody správy budov se SimONet

 • Jednoduchost ovládání
  Začněte rychle a snadno.
 • Informace na jednom místě
  Informace z více datových zdrojů na jednom místě.
 • Široké portfolio produktů
  Od krabice po plně zákaznické řešení.
 • Možnost volby rozsahu řešení
  Od sběru dat, přes vizualizaci až po datovou analýzu.
 • Multiplatformní
  Svá data uvidíte na počítači, tabletu i mobilním telefonu.
 • Konektivita na další IS
  Propojení informací s dalšími IS prostřednictvím API.
 • Bezpečnost informací
  O Vaše se data se nemusíte bát. Vícevrstvá ochrana zajišťuje, že jsou Vaše data v bezpečí. Bezpečnost Cloud potvrzuje i několik uznávaných bezpečnostních certifikátů.
 • Úspora na IT a konzultacích
  Vše si zvládnete nastavit sami. Je okamžitě připraven k použití bez instalace na počítač, server nebo mobil.
 • Spolehlivá a ochotná podpora
  Naši odborníci Vám ochotně pomohou s nastavením nebo provozem. Systém perfektně znají, sami se podílí na jeho vývoji a Váš požadavek vyřeší okamžitě.

SimONet Collection

Poskytuje

 • Sběr dat z technologických procesů a zařízení v místech, kde není možné použít standardní komunikační sítě, nebo je jejich využití neefektivní.
 • Komplexní monitoring elektrických i neelektrických veličin.
 • Technické řešení je založeno na platformě IoT, kdy sběr dat je prováděn z bateriově napájených nízkoenergetických senzorů.
 • V návaznosti na senzorickou část jsou data ukládána do databáze.
 • Vizualizace v návazném produktu SimONet Visualization nebo externím nástrojem zákazníka.

Výhody pro zákazníka

 • Vlastní vývoj a výroba snímačů
 • Rychlá realizace
 • Informace online
 • Úspora nákladů na údržbu
 • Úspora provozních nákladů sběru informací
snímač

SimONet Visualization

Simonet Visualization je platforma poskytující pohledy nad získanými daty nejen s pomocí technologií IoT.

Poskytuje

 • V manažerských i technických pohledech můžeme zobrazovat aktuální i historická data.
 • Dále umožňuje provádět výpočty a dávat tato data do souvislostí s okolními vlivy (teploty, prašnost, hluk aj.).
 • Systém nabízí možnost filtrů, exportování informací do standardních formátů, zobrazuje měřicí místa nad mapovými podklady, s možností zápisu detailu ke každému měřícímu místu (informace o montáži, technikovi, termín další kalibrace, záznam o GPS, archiv poruch, oprav, správu účtů, úrovní přístupu aj.).
 • Standardní vizualizační platformu je možné upravit dle požadavků zákazníka.
 • Prostřednictvím datových konektorů lze napojit jiná uživatelská data.

Výhody pro zákazníka

 • Úspora provozních nákladů
 • Prediktivní údržba
 • Podklady pro rozhodování (reporting a sledování trendů)
 • Datové konektory pro informační systémy
 • Přehlednost a uživatelský komfort – informace na jednom místě
 • Vzdálený přístup online přes webové rozhraní
snímač

Cloud

Migrace dat a služeb na cloud může být pro mnoho společností pomalý proces, který často provázejí překážky v počáteční fázi. Cloudová řešení jsou pořád relativně nová a proto s sebou cloud jako takový přináší mnoho pochybností a otázek. I když to může působit jako hodně starostí, cloudová technologie stojí za to.

snímač

Faktem je, že my všichni již cloud používáme a ani o tom nevíme. Většina aplikací, které denně používáme pro osobní nebo pracovní účely, jsou založené na cloudové infrastruktuře. Aplikace sbírají naše osobní data, korespondenci, důležité dokumenty, fotografie či data o poloze. Proč tak lehce důvěřujeme těmto aplikacím a sdílíme s nimi citlivá osobní data? Odpověď je poměrně jednoduchá – je to praktické.

Novinky

It has been 4 years since ZAT launched the successfully deployed SimONet platform for wireless data collection,…
Celý článek
Již jsou to 4 roky, kdy firma ZAT uvedla na trh úspěšně nasazovanou platformu SimONet pro bezdrátový sběr,…
Celý článek
Screen z aplikace SimONet
Moderní a komfortní správa energií, přehled o obsazenosti místností nebo regulace vnitřního klimatu v budově. Technologií, které se…
Celý článek