DETEKCE SESUVU PŮDY

Bezpečné cesty

Půdní sesuvy patří k nejčastějším sesuvným pohybům na území České republiky. Způsobují je sklony svahů a vlastnosti horninového podloží. K sesuvům půdy dochází pokud se poruší stabilita svahu, a to v důsledku přírodních procesů nebo v důsledku lidské činnosti. ZAT je dodavatelem řešení zajištujícím bezpečnost v prostorách a lokalitách kde hrozí sesuv půdy, které mohou mít vážné dopady na škody na majetku a bezpečí lidí. Systém detekce sesuvu půdy od ZAT zajišťuje včasné varování kompetentních osob, které mají v odpovědnosti svěřený prostor.

Oblast využití

  • Železniční koridory
  • Silnice a dálnice
  • Hotelové komplexy
  • Pěší stezky
  • Hráze přehrad
  • Důlní těžba

Realizace

Referenční lokalitou, v rámci níž firma ZAT implementovala systém detekce sesuvu půdy, se staly Karlovy Vary. O bezpečí cestujících se tam stará moderní bezdrátové řešení využívající technologii IoT – internet věcí. V případě sesuvu půdy, a tedy ohrožení bezpečnosti kolejové přepravy osob a materiálu, systém okamžitě vyhodnotí situaci a pošle varovný signál do platformy ZAT SimONet.

Variabilní notifikace a bezúdržbový systém

Upozornění může být zasláno také e-mailem nebo SMS. Zodpovědný personál tak může strojvedoucího ihned informovat o případném riziku. S varovným signálem dostane personál i fotografie z dané lokality pro přesnější identifikaci incidentu. Fotky si může dispečer zobrazit, kdykoliv potřebuje.

V místě rizika sesuvu svahu se o bezpečí stará sada 40 bateriově napájených čidel s vydrží až pět let. Systém je téměř bezúdržbový a v případě sanace rizikové oblasti přenositelný do nové lokality.

Obdobný systém využívají francouzské, nizozemské a skotské železnice. Na projektu jsme spolupracovali se zahraniční společností, která se problematikou sesuvů půdy zabývá řadu let.

Správa železnic - Karlovy Vary

Dálková kontrola stavu svahu u železničního koridoru. Instalace 40 bateriově napájených čidel.
Další reference →