ZDRAVOTNÍ PÉČE

Chytrá zdravotní péče pomocí IoT

Lůžkové kapacity v řádu desítek tisíc lůžek. Kvalifikovaný personál v počtu stovek. Nepoměr sil rozložených mezi personál a pacienty. I to je téma, na které existuje lék pomocí IoT technologií.

Co vše lze pomocí SimONet v rámci řízení zdravotní péče monitorovat?

 • Teplotu
 • Vlhkost
 • Polohu pacienta (pád osoby a alarmování personálu)
 • Kvalitu vzduchu (CO2, VOC)
 • Hluk
 • Intenzitu světla
 • Pohyb pacienta po pokoji
 • Otevřená/zavřená okna či dveře

Kompetence pro zdravotní péči

Měření lze provádět použitím bateriově napájenými čidly diskrétně umístěným na stěně, nebo stropě místnosti.

 • Sběr podkladů pro obsluhující personál
 • Dokladování nestandardních událostí
 • Monitoring přítomnosti personálu na pokoji pacienta
 • Bez použití kamer a narušení soukromí
 • Zkvalitnění poskytované služby
 • Aplikace SimONet dodává podklady pro energetickou optimalizaci výdajů
 • Úspora finančních nákladů zdravotnickému zařízení

Přínos pro zákazníka

Sloužící personál nemůže být v jednu chvíli u všech pacientů současně. Monitoring popsaných stavů dokáže dodat podklad o dění na pokojích a informovat personál o nestandardních událostech. Platforma nenahradí kvalifikovanou sestru, ale dokáže jí pomoci tak, aby péče o pacienty byla efektivnější.

Alzheimer centrum

Cílem projektu byl monitoring klima vnitřních prostor pro zajištění optimálního prostředí pro klienty. Dále pak monitoring oblasti kolem lůžek klientů pro zajištění bezpečnosti a dohledu nad polohou klientů zejména v nočních hodinách.
Další reference →