Zpracování osobních údajů

Informace správce subjektům údajů o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů

ZAT a.s. se sídlem K Podlesí 541, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram IČO: 45148431 emailový kontakt: zat@zat.cz telefonický kontakt: +420 318 652 111 (dále jen „správce“):
tímto v souladu s čl. 12 an. GDPR informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce získal oprávněně od třetí osoby, či které oprávněně shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění právních povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

Instalací aplikace SimONet Mobile dává uživatel aplikace souhlas se zpracováním některých svých osobních údajů, které jsou nutné pro zajištění správného fungování aplikace.

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování správcem

Poloha - z důvodu vyhledávání okolních zařízení pro párování s aplikací v sekci "Vybrat zařízení".

V. Závěrečná ustanovení

Pro případ dotazů týkajících se zpracování osobních údajů subjektů údajů lze kontaktovat správce písemně, elektronicky či telefonicky na těchto kontaktech:
ZAT a.s.
K Podlesí 541, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram
emailový kontakt: zat@zat.cz
telefonický kontakt: +420 318 652 111