MONITORING POLOHY

Kontrola trasy a monitorování pohybu

Chcete využívat IoT technologie k efektivnímu monitorování pohybu a kontrole tras?

Sledování polohy, rychlosti, monitoring motohodin dopravního prostředku nebo stroje, komplexní podklady pro knihu jízd. Existují desítky hardwarových i softwarových prostředků pro sledování. Žádný však nestojí do 120 eur. Bezdrátové technologie přinášejí výhodu monitoringu polohy, a třeba i stavu, předmětu z pohodlí vaší kanceláře.

Co vše lze pomocí SimONet v rámci monitoringu pohybu sledovat?

  • Polohu předmětů (kontejnery, vagony,…)
  • Změnu umístění monitorovaného předmětu
  • Detekci pohybu mimo vymezený parametr
  • Kontrola trasy dodávky
  • Detekce nepřiměřeného zacházení – akcelerometr

Řešení pro monitoring pohybu

Moduly stavěné na technologiích IoT nezaznamenají trasu kontinuálně. Poskytují informace o poloze, změně polohy sledovaného předmětu, nežádoucích otřesech, informují o opuštění předmětu mimo vytýčenou oblast, upozorní na nešetrné zacházení a s přesností dohledají ztracený objekt. S bateriovým napájením vydrží bez údržby komunikovat několik let a jejich instalace je v řádu minut.

Přínos pro zákazníka

Můžete monitorovat jakýkoli přepravovaný materiál, provozované stroje s potřebou jejich dohledu nejen na území ČR či sledovat přepravní kontejnery, soupravy atd.

Rail Cargo Operator - ČSKD s.r.o.

Cílem projektu bylo provést test automatické lokalizace nakladače v rámci kontejnerového terminálu Mělník. Požadavek na lokalizační přesnost byl určen 0.5 m, v limitních případech 1 m. Monitoring polohy byl umístěn na samotném nakladači se snímáním informace o uchopení / držení / puštění kontejneru.
Další reference →