PRODUKTOVODY

Distribuční sítě

Mnoho technologických prvků je již komunikováno dostupnými drátovými nebo bezdrátovými technologiemi. Další podstatné informace se sbírají vizuální kontrolou nebo na základě hlášených poruch. V souvislosti s dohledem neporušených izolací jsou v komplikovaném terénu nasazovány i drony s termokamerou odhalující úniky tepla. Nástroje IoT mohou velmi pomoci také i v tomto typu průmyslu.

Co lze sledovat?

  • Sběr dat moduly s bateriovým napájením a životností v řádu let
  • Mapování distribuční sítě
  • Monitoring nestandardních jevů
  • Zastřežení předávacích míst, regulačních stanic
  • Shromažďování údajů za účelem prediktivní/preventivní údržby

Řešení

Technologie IoT mohou výrazně přispět ke zkvalitnění monitoringu nad distribučními sítěmi. V jejich prospěch mluví výrazná cenová dostupnost, kvalita pokrývaného signálu vrstev Sigfox a NB IoT a snadná instalace bez potřeb napájení. V kombinaci s vizualizační platformou SimONet pak lze dodat komplexní produkt pro dispečerský dohled nad měřenými daty o průtoku, tlaku, teplotě, únicích, stavu vratných trysek a kondici celé technologie.

Přínos pro zákazníka

Tisíce kilometrů plynovodů, ropovodů, parovodů i rozvodů vody. Na všech rozvodných soustavách jsou osazeny stovky technologií řídících předávací a regulační místa, rozvody a bezpečnost monitorujících prvků. Stovky kilometrů rozvodů horké vody jsou izolovány s kovovou krytinou, která je cílem zlodějů kovů. Produktovod není jen trubka, ale spousta kilometrů technologií mimo zástavbu. Proto je nutné je monitorovat.