MONITORING DISTRIBUČNÍ SÍTĚ

Efektivní řízení distribuční sítě pomocí IoT

Mnoho technologických prvků je již komunikováno dostupnými drátovými nebo bezdrátovými technologiemi. Další podstatné informace se sbírají vizuální kontrolou nebo na základě hlášených poruch. V souvislosti s dohledem neporušených izolací jsou v komplikovaném terénu nasazovány i drony s termokamerou odhalující úniky tepla. Nástroje IoT mohou velmi pomoci také i v tomto typu průmyslu.

Co vše lze pomocí SimONet v rámci monitoringu produktovodů sledovat?

  • Sběr dat moduly s bateriovým napájením a životností v řádu let
  • Mapování distribuční sítě
  • Monitoring nestandardních jevů
  • Zastřežení předávacích míst, regulačních stanic
  • Shromažďování údajů za účelem prediktivní/preventivní údržby

Kompetence pro řízení distribuční sítě

Technologie IoT mohou výrazně přispět ke zkvalitnění monitoringu nad distribučními sítěmi. V jejich prospěch mluví výrazná cenová dostupnost, kvalita pokrývaného signálu vrstev Sigfox a NB IoT a snadná instalace bez potřeb napájení. V kombinaci s vizualizační platformou SimONet pak lze dodat komplexní produkt pro dispečerský dohled nad měřenými daty o průtoku, tlaku, teplotě, únicích, stavu vratných trysek a kondici celé technologie.

Přínos pro zákazníka

Tisíce kilometrů plynovodů, ropovodů, parovodů i rozvodů vody. Na všech rozvodných soustavách jsou osazeny stovky technologií řídících předávací a regulační místa, rozvody a bezpečnost monitorujících prvků. Stovky kilometrů rozvodů horké vody jsou izolovány s kovovou krytinou, která je cílem zlodějů kovů. Produktovod není jen trubka, ale spousta kilometrů technologií mimo zástavbu. Proto je nutné je monitorovat.