SimONet Collection

Poskytuje

 • Sběr dat z technologických procesů a zařízení v místech, kde není možné použít standardní komunikační sítě, nebo je jejich využití neefektivní.
 • Komplexní monitoring elektrických i neelektrických veličin.
 • Technické řešení je založeno na platformě IoT, kdy sběr dat je prováděn z bateriově napájených nízkoenergetických senzorů.
 • V návaznosti na senzorickou část jsou data ukládána do databáze.
 • Vizualizace v návazném produktu SimONet Visualization nebo externím nástrojem zákazníka.

Výhody pro zákazníka

 • Vlastní vývoj a výroba snímačů
 • Rychlá realizace
 • Informace online
 • Úspora nákladů na údržbu
 • Úspora provozních nákladů při sběru informací
Výhody SimONetu senzor

SimONet Visualization

Simonet Visualization je platforma poskytující pohledy nad získanými daty nejen s pomocí technologií IoT.

Poskytuje

 • V manažerských i technických pohledech zobrazuje aktuální i historická data.
 • Umožňuje provádět výpočty a dávat tato data do souvislostí s okolními vlivy (teplota, prašnost, hluk aj.).
 • Systém nabízí možnost filtrů, exportování informací do standardních formátů, zobrazuje měřící místa nad mapovými podklady, s možností zápisu detailu ke každému měřenému místu (informace o montáži, technikovi, termín další kalibrace, záznam o GPS, archiv poruch, oprav, správu účtů, úrovní přístupu aj.).
 • Standardní vizualizační platformu je možné upravit dle požadavků zákazníka.
 • Prostřednictvím datových konektorů lze napojit jiná uživatelská data.

Výhody pro zákazníka

 • Úspora provozních nákladů
 • Prediktivní údržba
 • Podklady pro rozhodování (reporting a sledování trendů)
 • Datové konektory pro informační systémy
 • Přehlednost a uživatelský komfort – informace na jednom místě
 • Vzdálený přístup online přes webové rozhraní
Výhody SimONetu notebook se zobrazenim grafu

Ukázky z aplikace

Chcete vědět více? Požádejte o DEMO