SPRÁVA BUDOV

Sledování a správa kvality klima uvnitř budov

Chcete využívat IoT technologie k efektivní správě kvality uvnitř budov?

Facility management, je v současné době často skloňované téma. Řada organizací, ať už ve sféře soukromé (banky, kancelářské budovy, obchodní centra…), nebo veřejné (školy, školky, úřady…), zjistila, že efektivní využití obsazenosti místností může přinést úsporu nákladů na provoz budovy. Většina vnitřních prostor je dnes vybavená technologiemi na zlepšování pohodlí, jako jsou tepelné zdroje, vzduchotechnika, klimatizační jednotky nebo zvlhčovače ovzduší. Převážně jsou řízené týdenním časovým plánem nebo manuálně prostřednictvím dálkového či jiného ovládání. V době internetu věcí a za použití dostupných kvalitních a zároveň finančně nenáročných čidel můžeme dát technologiím možnost, aby se řídily efektivně a ekonomicky samy. A to na základě informací o aktuálním stavu klima místností a obsazenosti prostor.

Které vnitřní prostory lze pomocí SimONet spravovat?

 • Kvalitu vzduchu (množství CO2)
 • Teplotu
 • Vlhkost
 • Hladinu hluku
 • Online přehled o spotřebě energií
 • Obsazenost míst v kancelářích, zasedacích místnostech
 • Kvalitu skladových prostor
 • Tlak

Kompetence pro správu budov

Měření pomocí technologií IoT poskytuje podklady pro efektivní řízení vzduchotechniky, klimatizace či obslužných technologií. Čidlo nebo čidla umístěná v místnosti nám dávají přehled o aktuální teplotě, vlhkosti, stavu C02, počtu osob v místnosti, hluku, obsazenosti míst k sezení, otevřených nebo zavřených dveřích i oknech. Všechny tyto podklady se mohou zobrazit v grafu a použít pro řízení a optimalizaci vnitřního klima.

 • Snadná montáž bez potřeby síťového napájení
 • Vnitřní navigace
 • Efektivní využití prostor
 • Minimalizace spotřeby energií
 • Sběr informací pro efektivní řízení
 • Podklady pro energetickou optimalizaci výdajů
 • Významná úspora firemních nákladů

Přínos pro zákazníka

Sledováním a aktivním řízením vnitřních prostor zlepšíte jejich kvalitu i pocitové vnímání zúčastněných osob, máte přehled o jejich obsazenosti, detekujete nestandardní události atd. Z pozice facility managera, nebo správce budovy však především ŠETŘÍTE náklady a díky moderní správě budov poskytnete zákazníkům atraktivnější služby oproti konkurenci.

21. MŠ Na Celchu

Monitoring klima školky za účelem úspory tepelné energie. Součástí dodávky bylo osazení jednotlivých místností měřiči teploty a vlhkosti. Zároveň hodnoty posloužily jako podklad k autonomní regulaci teploty každé místnosti. Regulace topení se spouští po překročení, nebo podkročení nastavené optimální teploty dle potřeb personálu. Mimo aktivní provozní čas školky je budova temperována na nižší teplotu.
Další reference →