Roadmap – jak šel čas

logo Simonetu

Květen 2023

 • Zbarvování alarmních stavů v plánku pomocí libovolné alarmní hodnoty
 • Defaultní časový filtr pro libovolný dashboard

Duben 2023

 • Chester Hardwario driver - pro novou generaci IO zařízení
 • Acrios driver

Březen 2023

 • ModBus driver
 • Scénáře akcí (řízení podle kalendáře)
 • UDP driver pro příjem dat ze snímačů ZAT ATEX

Únor 2023

 • Knihovna technických řešení - automatická tvorba vizualizace (od zařízení po grafy)
 • Nové možnosti filtrování a vyhledávání dat
 • Komunikační rozhraní OTE

Prosinec 2022

 • MQTT driver
 • IEC104 driver
 • Rozhraní REST API
 • Export dat do souboru Excel (.xlsx)

Říjen 2022

 • Automatické generování reportů do PDF
 • Notifikace uživatelů pomocí SMS
 • Graf potenciálu napětí

Září 2022

 • Nová generace SimONet - zákaznická a servisní aplikace

Červenec 2022

 • Migrace zákazníků na novou generaci aplikace

Červen 2022

 • Nová generace SimONet - beta verze

Březen 2022

 • Zasílání notifikací formou SMS

Říjen 2021 - Leden 2022

 • aplikace SimONet service pro lokální parametrizaci snímačů prostřednictvím bluetooth

Září 2021

 • Řízení přístupů do aplikace pomocí active directory

Červenec 2021

 • Generování podkladů pro fakturaci služeb

Červen 2021

 • Úprava zobrazení plánku (grafických objektů)
 • Úpravy zobrazení grafu
 • Nové funkce servisní části

Květen 2021

 • Vylepšené ovládací rozhraní na mobilních telefonech
 • Možnost hromadných kvitací notifikací
 • Nové funkce zobrazení hodnot - dynamické mapování hodnot na ikony a barvy, více proměnných v grafu

Duben 2021

 • Úprava grafiky vkládaného textu do plánku (font, barva písma, tloušťka, průhlednost pozadí textu)

Březen 2021

 • Možnost zobrazit a nastavit druhou osu (Y) v grafu
 • Změna titulku aplikace
 • Zadání koeficientu u měřené hodnoty v grafu a možnost přiřazení barvy ke konkrétní křivce měřené hodnoty
 • Zobrazení více křivek v jednom grafu a možnost přiřazení barvy ke konkrétní křivce měřené hodnoty

Únor 2021

 • Možnost zobrazení metadat v plánku
 • Úprava parametrizačního formuláře
 • Dynamické notifikace

Leden 2021

 • Guide tour aplikací v českém a anglickém jazyce
 • Úprava kalendáře (začátek týdne podle zvoleného jazyka)

Říjen 2020

 • Automatické zasílání reportů

Září 2020

 • Nastavení geografické polohy sekce
 • Úvodní obrazovka

Srpen 2020

 • Ovládání a parametrizace koncového zařízení
 • Násobení zobrazené hodnoty koeficientem
 • Rozšíření zobrazení časového intervalu grafu
 • Úprava defaultního nastavení časového okna
 • Zobrazení zvolené ikony v nastavení notifikací, sekcí a grafů
 • Zobrazení hodnot formou dlaždice
 • Dlaždice s hodnotou přírůstku v daném časovém intervalu

Červenec 2020

 • Zobrazení hodnot nad mapou a možnost jejich zobrazení
 • Filtr v nastavení notifikací aktivní/neaktivní
 • Úprava nastavení řízení uživatelských účtů do aplikace Simonet (silver, gold, platinum)

Červen 2020

 • Statistický modul
 • Zpracování časových značek u agregovaných dat
 • Uživatelské nastavení stylu grafu a změna popisu
 • Integrace nových snímačů

Květen 2020

 • Více jazyčná aplikace SimONet (CZ, ENG, FR, DE)
 • Aktivace/deaktivace notifikace v závislosti na čase

Duben 2020

 • Úprava zobrazení grafu (dvě osy Y, zobrazení popisků hodnot a nastavených mezích)

Březen 2020

 • Zobrazení hodnot nad pozadím verze2

Únor 2020

 • Integrace nových snímačů.

Leden 2020

 • Komunikační konektivita s přenosovou vrstvou Narrowband

2019

 • Vznik SimONet portálu
 • Přiřazení notifikace k jednomu nebo více zařízením
 • Řazení notifikací a kategorizace notifikací podle priority
 • Poznámky (doplňkový text) u notifikací
 • Povinný komentář u notifikací
 • Vzdálené notifikace (e-mail)
 • Vkládání informací a hodnot do notifikací
 • Zobrazení historie notifikací
 • Logování historie editace notifikace
 • Uživatelské nastavení ikon notifikací
 • Zprávy zobrazované v notifikačních centrum (Windows, Android)
 • Zobrazení loga zákazníka ve workspace
 • Komunikační konektivita s přenosovou vrstvou IQRF, Lora Private

2018

 • Vznik cloudové aplikace Simonet
 • Notifikační centrum
 • Zobrazení naměřených hodnot do grafů
 • Sada parserů pro vybrané senzory
 • Komunikační konektivita s backend Sigfox, Lora ČRA
logo Simonetu