ENERGIE

Internet věcí je trendem, o kterém se sice mluví, ale pro většinu firem představuje stále velkou neznámou. Klienti chtějí využít jeho potenciál, oživit svůj výrobek či navrhnout zcela nový, ale často nevědí, kde začít, ani jak při takovém vývoji postupovat. Příkladem jsou společnosti provozující správu energií, které hledají co možná nejefektivnější způsob, jak se dostat k informacím z koncového zařízení.

Řešení

Máme kompetence pro vytipování vhodné přenosové vrstvy z rodiny IoT. Bateriově napájenými moduly umíme vyčítat kterékoli měřicí zařízení disponující komunikačním rozhraním a rozšiřujeme tak jeho funkci o bezdrátovou komunikaci.

Přínos pro zákazníka

Kompletní dodání celého IoT řešení - od vývoje hardware, firmware až po vizualizační platformu a analýzu dat. Zákazníkovi nabízíme naše know how v podobě znalostí v oblasti IoT technologií a nových trendů, vytipování vhodné přenosové vrstvy, vhodnou kombinaci přenosových technologií, v případě potřeby vybudování a oživení přenosové vrstvy. Aktivním zapojením zákazníka do realizace řešení a průběžným ověřovacím provozem tak vzniká řešení šité na míru konkrétního zákazníka. Zákazník se tak může soustředit na výsledek a technickou stránku řešení nechat na partnerovi, na ZATu.

OBJEKTY - sledování kvality vnitřních prostor

Pod vnitřními prostory si představujeme prostory, kde trávíme čas. Hodně času. Mohou to být školy, kancelářské prostory, nákupní centra, konferenční sály, sportovní haly, nebo kupé ve vlaku..

Stav teď

Většina vnitřních prostor je dnes vybavena technologiemi na zlepšování pohodlí. Tepelné zdroje, vzduchotechnika, klimatizační jednotky, zvlhčovače ovzduší. Většina těchto zdrojů je řízena týdenním časovým plánem nebo manuálně prostřednictvím dálkového ovládání nebo jiného ovládání. V 21.století za použití velmi dostupných čidel můžeme dát technologiím možnost řídit se sami. A to na základě informací o aktuálním stavu místnosti, prostoru.

Ochytřujeme

Čidlo nebo čidla umístěné v místnosti nám dávají přehled o aktuální teplotě, vlhkosti, stavu C02, počtu osob v místnosti, hluku, obsazenosti míst k sezení, o otevřených nebo zavřených dveřích, oknech. Všechny tyto podklady mohu zobrazit v grafu. Nebo je použít pro řízení a optimalizaci vnitřního klima.

PROČ To děláme?

Zlepšujeme kvalitu prostor, zlepšujeme kvalitu vnímání zúčastněných osob, máme přehled o obsazenosti prostor, detekujeme nestandardní události, ŠETŘÍME, máme konkurenční výhodu, jsme atraktivnější v poskytování prostor před konkurencí.

POLOHA - sledování

Sledování polohy, rychlosti, monitoring motohodin dopravního prostředku nebo stroje, komplexní podklady pro knihu jízd. Existují desítky hardwarových i softwarových prostředků pro sledování. Žádný nestojí do 120EUR.

Moduly stavěné na technologiích IoT nezaznamenají trasu kontinuálně. Ale poskytnou nám informaci o poloze, o změně polohy sledovaného předmětu, informace o nežádoucích otřesech, informují o opuštění předmětu mimo vytýčenou oblast, upozorní na nešetrné zacházení a s přesností dohledají ztracený objekt. S bateriovým napájením vydrží komunikovat v řádu let a jejich instalace je v řádu minut.

Využití?

Jakýkoli přepravovaný materiál, provozované stroje s potřebou jejich dohledu nejen na území ČR, sledování přepravních kontejnerů, sledování přepravních souprav,..

ZDRAVÍ - zdravotní péče

Lůžkové kapacity v řádu desítek tisíc lůžek. Kvalifikovaný personál v řádu stovek.

Nepoměr sil rozložených mezi personál a pacienty. I toto je téma, na které existuje lék pomocí IoT technologií.

Co se dá měřit

V jednotlivých pokojích dokážeme sledovat teplotu, vlhkost, polohu pacienta, kvalitu vzduchu, hluk, intenzitu světla, pohyb pacienta po pokoji, otevřená/zavřená okna či dveře. To vše dokážeme sledovat bateriově napájeným čidlem umístěným na stěně místnosti.

Co získáváme?

Sloužící personál nedokáže být v jednu chvíli u všech pacientů současně. Monitoring popsaných stavů dokáže dodat podklad o dění na pokojích a informovat personál o nestandardních událostech. Platforma nedokáže nahradit kvalifikovanou sestru, ale dokáže jí sloužit tak, aby pomoc pacientům byla efektivnější.

PRODUKTOVODY - distribuční sítě

Tisíce kilometrů plynovodů, ropovodů, parovodů, rozvodů vody. Na všech rozvodných soustavách jsou osazeny stovky technologií řídících předávací mísa, regulační místa, rozvody a bezpečnost monitorujících prvků. Stovky kilometrů rozvodů horké vody jsou izolovány s kovovou krytinou, která je cílem zlodějů kovů. Produktovod není jen trubka, ale spousta kilometrů technologií mimo zástavbu.

Mnoho technologických prvků je již komunikováno dostupnými drátovými nebo bezdrátovými technologiemi. Další podstatné informace se sbírají vizuální kontrolou nebo na základě hlášených poruch. V souvislosti s dohledem neporušených izolací jsou v komplikovaném terénu nasazování i drony s termokamerou odhalující úniky tepla. Nástroje IoT mohou velmi pomoci i v tomto typu průmyslu.

Technologie IoT mohou výrazně přispět ke zkvalitnění monitoringu nad distribučními sítěmi. Ve prospěch technologií mluví výrazná cenová dostupnost, kvalita pokrývaného signálu vrstev Sigfox a NB IoT, snadná instalace bez potřeb napájení. V kombinaci s vizualizační platformou SimONet pak lze dodat komplexní produkt pro dispečerský dohled nad měřenými daty o průtoku, tlaku, teplotě, únicích, stavu vratných trysek a kondici celé technologie.

kjhkh