Snižte náklady na provoz budov o dalších 30 % pomocí IoT technologií

Zabýváte se správou starších či nových budov a jste si jisti, že máte nejnižší provozní náklady? Současné IoT technologie vám pomohou snížit náklady na facility management až o dalších 30 procent i za předpokladu, že již IT systémy na optimalizaci používáte. Novou platformu SimONet lze nasadit na vámi používanou technologii a bez nutnosti stavebních úprav.

Co je SimONet?

Jde o inovativní řešení pro bezdrátový sběr dat, jejich uložení, vyhodnocování a přehlednou vizualizaci technologiemi IoT (internet věcí).

SimONet vyvinula a úspěšně nasazuje česká společnost ZAT a.s., která téměř 60 let vyvíjí a dodává své řídicí systémy pro energetiku a průmysl do 65 zemí světa.

SimOnet je nástroj, který pomáhá efektivněji spravovat budovy.


SimONet vám zajistí:

  1. úsporu energie
  2. efektivní využití obsazenosti kancelářských prostor
  3. monitoring vnitřního klima ve školách.

„Jsme dodavatelem komplexních řešení, a ne jinak je tomu i v případě IoT platformy SimONet. V případě budov, se pochopitelně zaměřujeme na monitoring vnitřního klima a energií. Zde ale nekončíme a měřené hodnoty používáme k efektivnímu řízení budovy. Výsledkem je pak komfortnější prostředí a samozřejmě úspora nákladů,“ říká Petr Hasman, manažer obchodu pro IoT společnosti ZAT.

Situace na trhu

Převážná většina budov postavená v devadesátých letech nepočítala s možnostmi rekuperace energií, inteligentního řízení energií ani možnostmi ovládání klimatického komfortu uvnitř budov. Dnes jsou tato technická řešení převážně součástí nových staveb.

Jak snížit náklady na správu nemovitostí u starších budov?

Nabízí se několik řešení, z nichž většina je spojena se stavebními zásahy do objektu a vysokou cenou rekonstrukce. Druhou možností je právě využití nových bezdrátových technologií.

Výhody IoT technologie pro facility management

Bezdrátové technologie nabízejí hned několik výhod. Bez nutnosti stavebních úprav je možné osadit měřený objekt potřebnými čidly. Naměřená data potom zobrazí v platformě SimONet aktuální stav a kondici budovy. Na základě těchto informací je společnost ZAT díky platformě SImONet schopna efektivně řídit chod budovy dle skutečných potřeb.

Většina doposud hojně využívaných řídicích systémů počítá s nastaveným kalendářem všedních dnů a víkendů a reflektuje roční období. Oproti tomu systém SimONet pracuje s online daty a zohledňuje vnitřní, venkovní teploty, koncentraci CO2 nebo například obsazenost místností. Na všechny nestandardní situace dokáže SimONet upozornit zodpovědnou osobu nebo v ideálním případě sám učinit nápravná opatření (např. začít či přestat topit, spustit vzduchotechniku, ovládat klimatizační jednotku).

Systém SimONet ve většině případů pracuje s již osazenou technologií bez potřeby její výměny.


Měřenými údaji mohou být:

  • stavy energií (plyn, teplá voda, elektřina)
  • stav klimatu uvnitř budovy (teplota, vlhkost, CO2 )
  • vytížení jednotlivých místností (kanceláří, tříd ve školních prostorech, poslucháren, open office)
  • a další.

Na základě zkušeností současných uživatelů platformy SimONet snižuje úspora na energiích náklady na provoz budovy o 20-30 %.

Přečtěte si více o platformě SimONet.