Sběr dat technologiemi IoT

Bezdrátové možnosti sběru dat známe již řadu let, jsou využívány jak v průmyslovém, tak soukromém sektoru. Technologie IoT se vyznačují řadou výhod, a to nízkou pořizovací cenou a minimální energetickou náročností, což zaručuje dlouhou výdrž baterie zařízení. Hlavním benefitem tohoto řešení je velká flexibilita v podobě téměř okamžitého nasazení na kterékoliv měřicí prvky.  

Možnosti využití v praxi 

Bez nadsázky se dá říci, že kterémukoliv měřicímu zařízení lze rozšířit jeho komunikační vlastnosti o bezdrátovou vrstvu, a to bez ohledu na polohu a umístění, ať už chceme: 

Měřit spotřebu energií  

  • elektroměry, plynoměry, vodoměry, kalorimetrickými počítadly…/nebo kalorimetry 

Monitorovat klimatické podmínky ve vnitřních prostorách  

  • teplotu, CO2, vlhkost, tlak, hluk … 

Monitorovat zabezpečovací systém  

  • PIR, detekce otevřených/zavřených dveří/oken atd.  

Přenášet v reálném čase zprávy o nestandardních stavech či chybových hláškách 

Data jsou většinou odesílána na cloud a díky tomu je možné přenesené stavy zobrazit kdykoliv a odkudkoliv ať už na PC, mobilním telefonu nebo na chytrých hodinkách. 

Přenos informací 

Přenosových vrstev ve světě IoT je poměrně velké množství, neexistuje tudíž jedna univerzální. Několik faktorů, které je třeba zohledňovat při volbě správné přenosové vrstvy:  

  • vzdálenost, na kterou potřebuji informaci přenést 
  • objem dat, který budu přenášet 
  • frekvence přenosu zpráv 

Kromě těchto kritérií je nutné zohlednit, zda přenos bude probíhat v zástavbě nebo v otevřeném prostoru, zda se sledovaný objekt bude pohybovat nebo bude statický, a jaká je teplota objektu v průběhu roku.  

Vytipováním vhodné přenosové vrstvy a nasazením účinných IoT modulů s optimální anténou a kapacitou baterie získáme optimální řešení pro sběr dat, které je díky své bezdrátovosti okamžitě k nasazení, používání a o jehož chod se nemusíme starat v řádu několika let.