21. MŠ Na Celchu

Realizované projekty

Monitoring klima školky za účelem úspory tepelné energie. Součástí dodávky bylo osazení jednotlivých místností měřiči teploty a vlhkosti. Zároveň hodnoty posloužily jako podklad k autonomní regulaci teploty každé místnosti. Regulace topení se spouští po překročení, nebo podkročení nastavené optimální teploty dle potřeb personálu. Mimo aktivní provozní čas školky je budova temperována na nižší teplotu.

Vyjádření klienta

„První čísla nám zatím potvrzují, že k úsporám při využití této technologie skutečně dochází. Je tedy na místě dál přemýšlet nejen o tom, kam všude jí umisťovat, ale také o tom, co dalšího by mohla z hlediska provozu našich budov monitorovat.“

PhDr. Jan Fluxa
místostarosta
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany