ENERGIE

Sledování spotřeby energií

Elektřina, plyn, voda, teplo – energie jejichž spotřeba se měří v každé společnosti a domáctnosti. Chytrá IoT technologie SimONet vám může pomoci nejenom s odečítáním naměřených hodnot z koncových zařízení, s efektivní správou energií či s detekcí černých odběrů.

Co lze sledovat?

 • Vodoměry
 • Kalorimetry
 • Plynoměry
 • Elektroměry
 • Rozšiřujeme funkci měření o bezdrátový přenos dat
 • Možnost ponechání stávajícího měřidla
 • Možnost bateriového napájení
 • Životnost v řádu let s možností výměny baterie
 • Obousměrná komunikace - parametrizace
 • Různé typy komunikačního rozhraní
 • Upozornění na nestandardní stavy
 • Detekce černých odběrů
 • Vizualizace měřených hodnot
 • Datový konektor do nadřazeného systému
 • Mapování distribuční sítě
 • Poskytování informací koncovému uživateli
 • Konkurenční výhoda
 • Shromažďování údajů za účelem prediktivní/preventivní údržby
 • On-line přehled o měřených hodnotách

Chcete využívat IoT technologie k efektivní správě a dálkovému odečtu energií? Nezvyšujte si zbytečně náklady externím měřením, pořiďte si vlastní chytré řešení pro sběr údajů včetně automatického odesílání dat na organizátora trhu. Snížíte si tím firemní náklady a ze získaných dat vytěžíte další úspory.

Řešení

Máme kompetence pro vytipování vhodné přenosové vrstvy z rodiny IoT. Bateriově napájenými moduly umíme vyčítat kterékoli měřicí zařízení disponující komunikačním rozhraním a rozšíříme tak jeho funkci o bezdrátovou komunikaci.

Přínos pro zákazníka

Kompletní dodání celého IoT řešení od vývoje hardware, firmware přes navržení nejvhodnějšího řešení, instalace až po vizualizační platformu a analýzu dat. V oboru IoT technologií se pohybujeme od jeho vzniku. Máme know-how, mezinárodní reference, jsme součástí vývoje a směrování nových trendů v IoT. Zákazníkům nabízíme vytipování vhodné přenosové vrstvy, nejefektivnější kombinace přenosových technologií, v případě potřeby vybudování a oživení přenosové vrstvy. Aktivním zapojením klienta do realizace řešení a průběžným ověřovacím provozem vzniká řešení šité na míru. Zákazník se tak může soustředit na výsledek a technickou stránku řešení nechat na partnerovi – společnosti ZAT.